2% z dane

Aj v roku 2024 nám môžete pomôcť poukázaním 2% alebo 3% z Vašich daní.

Milí športoví priatelia!

Daňový systém Slovenskej Republiky nám všetkým ponúka každoročne jednu z mála možností adresne rozhodnúť, ako bude časť zo sumy, ktorú odvádzame do štátneho rozpočtu, použitá. Nepremeškajte príležitosť priamo ovplyvniť, kam budú smerovať 2% z Vašich daní.

Klub bežcov Stropkov je občianskym združením, ktoré prostredníctvom súťažných aj nesúťažných bežeckých podujatí pre verejnosť propaguje význam pohybu pre zdravý komunitný život. Naše aktivity majú neziskový charakter a aby sme ich mohli v prospech všetkých zmysluplne realizovať, potrebujeme naplniť príjmovú časť klubového rozpočtu prostriedkami na ich financovanie.

Stropkovská dvadsiatka (polmaratón), Stropkovská desiatka, Detský beh pre mamičku,Veľkonočná desiatka,Vianočný beh, Trojkráľový beh, 24 le Run, Rusínsky ultra beh, klubové výjazdy na športové podujatia na Slovensku i v zahraničí, … To je niekoľko príkladov aktivít, ktoré v tomto roku plánuje organizovať Klub bežcov Stropkov. Všetky sú zamerané na širokú verejnosť.

Bude nám nesmiernou cťou, pokiaľ sa nám podarí Vás touto cestou inšpirovať k poukázaniu 2% z Vašich daní práve na tento účel. Ponúkame Vám istotu, že podporíte reálne projekty pre reálnych ľudí. Poskytujeme službu verejnosti. Ďakujeme, že nám v tom svojimi rozhodnutiami pomáhate.

Váš Klub bežcov Stropkov.

 

Podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov sa Klub bežcov Stropkov uchádza o poukázanie 2% z dane z príjmov.

Údaje na poukázanie 2% (3%)

Obchodné meno (názov): Klub bežcov Stropkov
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42037603
Sídlo: Kukučínova 898/6
091 01 Stropkov

Postup a tlačivá na poukázanie 2% (3%) za rok 2023

Zamestnanci
Živnostníci
Firmy

Postup na poukázanie 2% (3%) v roku 2024

pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov

 1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  • a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018 neboli našim dobrovoľníkom, alebo ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3.00 €
  • b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 pre nás odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom od nás Potvrdenie. Potvrdenie o dobrovoľníckej práci Vám radi vystavíme, stačí si ho vyžiadať na adrese organizator@stropkovska20.sk
 4. Pozorne si prečítajte Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia a následne vyplňte Vyhlásenie o poukázaní pre zamestnancov.
 5. Údaje Klubu bežcov Stropkov napíšte do Vyhlásenia o poukázaní pre zamestnancov spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať. Naše údaje, ktoré budete pri vypĺňaní Vyhlásenia o poukázaní pre zamestnancov potrebovať:
  • Obchodné meno/názov: Klub bežcov Stropkov
  • Sídlo: Kukučínova 898/6, 091 01 Stropkov
  • Právna forma: občianske združenie
  • IČO: 42037603
  • Ak si tlačivo Vyhlásenia stiahnete z našej web stránky, nájdete tam vyššie uvedené údaje už vyplnené.
 6. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa … NIE však poukázaná suma)
 7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie o poukázaní pre zamestnancov spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte do 30.04.2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu o poukázaní pre zamestnancov a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o dobrovoľníckej práci. Potvrdenie o dobrovoľníckej práci Vám radi vystavíme, stačí si ho vyžiadať na adrese organizator@stropkovska20.sk
 8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Klubu bežcov Stropkov.

POZNÁMKY:                           

 • Fyzické osoby poukazujú v roku 2020 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane!
 • Do kolónky ROK sa píše 2023.
 • Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava.
 • Klub bežcov Stropkov nemá SID, preto môžte kolónky na SID NECHAŤ PRÁZDNE.

Aktualizované 31.1.2024

Vyhlásenie o poukázaní pre zamestnancov Vyhlásenie o poukázaní pre zamestnancov (online) Potvrdenie o zaplatení dane

Postup na poukázanie 2% (3%) v roku 2024

pre živnostníkov, ktorí si sami podávajú daňové priznanie za rok 2023

 1. Vypočítajte si:
  • a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
  • b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 pre nás odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom od nás Potvrdenie. Potvrdenie o dobrovoľníckej práci Vám radi vystavíme, stačí si ho vyžiadať na adrese organizator@stropkovska20.sk
 2. V Daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. V Daňovom priznaní FO typ A ich nájdete v Oddieli VIII. V Daňovom priznaní FO typ B ich nájdete v Oddieli XII. Údaje, ktoré potrebujete do týchto kolóniek uviesť:
  1. Obchodné meno/názov: Klub bežcov Stropkov
  2. Sídlo: Kukučínova 898/6, 091 01 Stropkov
  3. Právna forma: občianske združenie
  4. Identifikačné číslo prijímateľa: 42037603
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Potvrdenie Vám radi vystavíme, stačí si ho vyžiadať na adrese organizator@stropkovska20.sk
 4. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa … NIE však poukázaná suma)
 5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Klubu bežcov Stropkov.

POZNÁMKY:                           

 • Fyzické osoby poukazujú v roku 2024 2% z dane, pričom dobrovoľníci však môžu poukázať až 3% z dane!
 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • Okrem daňového priznania podávate spolu s daňovým priznaním na poukázanie 3% aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v roku 2023. Ak poukazujete iba 2% z dane, tak potom podávate iba samotné Daňové priznanie.
 • IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava.
 • Klub bežcov Stropkov nemá SID, preto môžte kolónky na SID NECHAŤ PRÁZDNE.

Aktualizované 31.1.2024

Daňové priznanie FO typ A Daňové priznanie FO typ B

Postup na poukázanie 1,5% (2%) v roku 2024

 1. Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.
 2. Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.
 3. V Daňovom priznaní pre PO v časti IV. (Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby) sú uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 4. Údaje, ktoré potrebujete do týchto kolóniek uviesť:
  • Obchodné meno/názov: Klub bežcov Stropkov
  • Sídlo: Kukučínova 898/6, 091 01 Stropkov
  • Právna forma: občianske združenie
  • Identifikačné číslo prijímateľa: 42037603
  • Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov
  • Ak si tlačivo Daňového priznania stiahnete z našej web stránky, nájdete tam vyššie uvedené údaje už vyplnené.
 5. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu, ktorá je uvedená na poslednej strane DP pod názvom „Príloha k IV. časti – Údaje o ďalších prijímateľoch.“ Uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4, v časti IV. Vášho daňového priznania uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 6. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 7. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

POZOR:

 • a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2024) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.
 • b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2024) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky) – VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.

POZNÁMKY:                                

 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité pri až pri prípadnej kontrole. Čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre právnické osoby už nepodávate.
 • IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava.
 • Klub bežcov Stropkov nemá SID, preto môžte kolónky na SID NECHAŤ PRÁZDNE.

Aktualizované 31.1.2024

Daňové priznanie PO, súčasťou ktorého je príloha k daňovému priznaniu

Pre našich dobrovoľníkov: dobrovoľníci, ktorí nám v roku 2023 venovali aspoň 40 hodín dobrovoľníckej práce nám môžu poukázať až 3 % dane. Potvrdenie o dobrovoľníckej práci je potrebné doložiť k Vášmu Vyhláseniu o poukázaní (ak ste zamestnanec a požiadali ste svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň) alebo k Vášmu daňovému priznaniu (ak si daňové priznanie podávate sami). Potvrdenie Vám radi vystavíme, stačí si ho vyžiadať na adrese organizator@stropkovska20.sk .

ĎAKUJEME ZA VAŠU POMOC!

Veľmi si ju ceníme aj napriek tomu, že Vám nemôžeme osobne poďakovať, nakoľko zo zákona nie je možné, aby daňové úrady zverejňovali darcov 2%.

Preto budeme radi, ak nám napíšete krátku správu na organizator@stropkovska20.sk v prípade, že ste sa rozhodli venovať nám svoje 2%. Radi s Vami ostaneme v kontakte a dáme Vám vedieť, čo máme nové a čo sa u nás deje aj vďaka Vašim 2%.