Mapa Rusínskej 100

Pre náhľad trasy R100 klikni tu

 

Trasa R100 vedie v prevažnej väčšine po značených turistických trasách.

Začiatok je na Námestí SNP v meste Stropkov. Pokračuje sa do mestskej časti Stropkov-Bokša, ďalej cez obec okresu Svidník: Rakovčík, následne cez mesto Svidník a cez jeho obce: Nižná Jedľová, Belejovce, hranicou s Poľskom, ďalej do obce Príkra, Miroľa, pokračuje cez obce okresu Stropkov: Veľkrop, Soľník, Potôčky, Vojtovce a končí v priestoroch telocvične pri ZŠ na Konšatantínovej ul. v Stropkove.


Mapy hikking R100:  https://mapy.dennikn.sk/?trasa=iF8JF

GPX R100: https://uloz.to/…erzia-16-gpx 


 Výškový profil R100

VP-R100