Mapa Rusínskej 66

Náhľad trasy R66


Trasa R66 vedie v prevažnej väčšine po značených turistických trasách.

Štart je na Námestí SNP v meste Stropkov, pokračuje do mestskej časti Stropkov-Bokša, ďalej cez obec okresu Svidník: Rakovčík, pokračuje cez mesto Svidník a v obci Nižná Jedľová sa odkláňa vpravo, smerom na obec Kapišová, pokračuje prechodom cez medzinárodnú cestu do obce Krajné Čierno, ďalej do obce Kožuchovce a napája sa na trasu R100 – Bukovce, Veľkrop, Soľník, Potôčky, Vojtovce a spoločne končia v cieli v priestoroch telocvične ZŠ Konštantínova v Stropkove.