Postup pre firmy

Postup na poukázanie 1,5% (2%) v roku 2020


1. Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.

2. Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.

3. V Daňovom priznaní pre PO v časti IV. (Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby) sú uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

4. Údaje, ktoré potrebujete do týchto kolóniek uviesť:

Obchodné meno/názov: Klub bežcov Stropkov

Sídlo: Kukučínova 898/6, 091 01 Stropkov

Právna forma: občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa: 42037603

5. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov – NOVINKA od roku 2016! 

Ak si tlačivo Daňového priznania stiahnete z našej web stránky, nájdete tam vyššie uvedené údaje už vyplnené. 

5. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu, ktorá je uvedená na poslednej strane DP pod názvom „Príloha k IV. časti – Údaje o ďalších prijímateľoch.“ Uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4, v časti IV. Vášho daňového priznania uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

6. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

7. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

POZOR:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky) – VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.

POZNÁMKY:                                

Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité pri až pri prípadnej kontrole. Čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre právnické osoby už nepodávate.

IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava.

Klub bežcov Stropkov nemá SID, preto môžte kolónky na SID NECHAŤ PRÁZDNE.

Aktualizované 20.1.2020