Postup pre zamestnancov

Postup na poukázanie 2% (3%) v roku 2019

pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov 

1. Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: 

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018 neboli našim dobrovoľníkom, alebo ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3.00 €

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 pre nás odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom od nás Potvrdenie. Potvrdenie o dobrovoľníckej práci Vám radi vystavíme, stačí si ho vyžiadať na adrese organizator@stropkovska20.sk

4. Pozorne si prečítajte Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia a následne vyplňte Vyhlásenie o poukázaní pre zamestnancov.

5. Údaje Klubu bežcov Stropkov napíšte do Vyhlásenia o poukázaní pre zamestnancov spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať. Naše údaje, ktoré budete pri vypĺňaní Vyhlásenia o poukázaní pre zamestnancov potrebovať: 

Obchodné meno/názov: Klub bežcov Stropkov

Sídlo: Kukučínova 898/6, 091 01 Stropkov

Právna forma: občianske združenie

IČO: 42037603

Ak si tlačivo Vyhlásenia stiahnete z našej web stránky, nájdete tam vyššie uvedené údaje už vyplnené.

6. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa … NIE však poukázaná suma) – NOVINKA OD ROKU 2016!!!

7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie o poukázaní pre zamestnancov spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte do 30.04.2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu o poukázaní pre zamestnancov a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o dobrovoľníckej práci. Potvrdenie o dobrovoľníckej práci Vám radi vystavíme, stačí si ho vyžiadať na adrese organizator@stropkovska20.sk

8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Klubu bežcov Stropkov.

POZNÁMKY:                           

Fyzické osoby poukazujú v roku 2020 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane!

Do kolónky ROK sa píše 2019.

Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava.

Klub bežcov Stropkov nemá SID, preto môžte kolónky na SID NECHAŤ PRÁZDNE.

Aktualizované 17.1.2020