Postup pre živnostníkov

Postup na poukázanie 2% (3%) v roku 2020

pre živnostníkov, ktorí si sami podávajú daňové priznanie za rok 2019

1. Vypočítajte si:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 pre nás odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom od nás Potvrdenie. Potvrdenie o dobrovoľníckej práci Vám radi vystavíme, stačí si ho vyžiadať na adrese organizator@stropkovska20.sk

2. V Daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. V Daňovom priznaní FO typ A ich nájdete v Oddieli VIII. V Daňovom priznaní FO typ B ich nájdete v Oddieli XII. Údaje, ktoré potrebujete do týchto kolóniek uviesť:

Obchodné meno/názov: Klub bežcov Stropkov

Sídlo: Kukučínova 898/6, 091 01 Stropkov

Právna forma: občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa: 42037603

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Potvrdenie Vám radi vystavíme, stačí si ho vyžiadať na adrese organizator@stropkovska20.sk

4. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa … NIE však poukázaná suma) – NOVINKA OD ROKU 2016!

5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Klubu bežcov Stropkov.

POZNÁMKY:                           

Fyzické osoby poukazujú v roku 2020 2% z dane, pričom dobrovoľníci však môžu poukázať až 3% z dane!

Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Okrem daňového priznania podávate spolu s daňovým priznaním na poukázanie 3% aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v roku 2016. Ak poukazujete iba 2% z dane, tak potom podávate iba samotné Daňové priznanie. 

IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava.

Klub bežcov Stropkov nemá SID, preto môžte kolónky na SID NECHAŤ PRÁZDNE.

Aktualizované 20.1.2020