Praktické informácie

Ďalšie dôležité informácie pre účastníkov:

- program podujatia

- doprava

- parkovanie

- ubytovanie

- občerstvenie na trati