Prihlásil som sa na preteky RUSÍNSKA 100/RUSÍNSKA 66, ktoré sa budú konať v dňoch 24.- 25.8.2024.

Som si vedomý/á a prehlasujem, že:

Toto prehlásenie som čítal, rozumiem mu a v plnej miere s ním súhlasím.