Propozície polmaratónu

Propozície XXXIX. ročníka cestného behu

„STROPKOVSKÁ DVADSIATKA“

Usporiadateľ:          Klub bežcov Stropkov a mesto Stropkov

Miesto:                     Stropkov (Slovensko)

Termín:                     12. máj 2019 (nedeľa)

Štart:                         11.00 hod. Námestie SNP v Stropkove

Cieľ:                          Námestie SNP v Stropkove

Trať:                     Trať je od roku 2017 oficiálne premeraná a certifikovaná. Bežci absolvujú polmaratónsku trasu (21 097 m) s tvrdým asfaltovým povrchom, ktorá vedie z Námestia SNP cez ulice Cintorínska, A. Hlinku, Chotčanská, ďalej obce Chotča a Bukovce. Približne 550 metrov za obcou Bukovce sa bežci obrátia o 180° a pokračujú tou istou trasou naspäť do cieľa na Námestí SNP v Stropkove. Trať je prevažne rovinatá. Beží sa bez obmedzenia cestnej premávky.

 

Registrácia:

Online:           od 11.03.2019 – do 09.05.2019 na www.stropkovska20.sk/registracia/

Osobne:        12.05.2019 od 8.00 hod. do 10.30 hod. v deň podujatia na Námestí SNP v Stropkove. 

Prihláška nadobúda platnosť až po zaplatení štartovného poplatku. Účastníkom, ktorí sa budú registrovať priamo pri prezentácii v deň podujatia 12.05.2019, negarantujeme kompletnosť štartového balíčka!

Preteky sú tento rok zaradené do bežeckého seriálu Východoslovenskej veľkej ceny vytrvalcov 2018Patriot Vranovskej bežeckej ligy 2018 a Oblastnej bežeckej ligy Michalovce – Sobrance.

 

Štartovné:

Pri platbe: – do 11.04.2019          , €

                       – do 09.05.2019          ,– €

                       – po 09.05.2019         ,– € (v deň prezentácie).

Výška štartovného závisí od dátumu pripísania platby na účet Klubu bežcov (počítajte s dĺžkou prevodu peňazí z iných bánk). Zaplatené štartovné sa nevracia! V prípade oznámenia o neúčasti najneskôr do piatku 10.05.2019, má pretekár možnosť uplatniť si zaplatené štartovné v nasledujúcom ročníku podujatia.

Ženy narodené v roku 1959 a staršie a muži narodení v roku 1949 a starší štartovné neplatia !

 

Možnosť platby:

1. prevodným príkazom          do  09.05.2019

2. hotovosť                              po  09.05.2019 (pri prezentácii v deň pretekov).

 

Bankový účet:

Číslo účtu v IBAN: SK06 0200 0000 0022 3182 3951

Banka: VÚB a. s., Stropkov

Správa pre prijímateľa: MENO PRIEZVISKO, KOD DISCIPLÍNY (Napr.: EMIL ZATOPEK, MA).

 

Čo je zahrnuté v štartovnom poplatku?

V štartovnom poplatku je zahrnuté:

  • uvítací balíček (štartové číslo, darček – obdržíte na prezentácii po zaplatení štartovného poplatku)
  • občerstvenie na trati v každej obci (5 km, 11 km, 16 km) a v cieli (21,097 km) po dobehnutí
  • šatne, sprchy a možnosť regenerácie v krytej plavárni pri ZŠ Konštantínova ul.
  • od 13.00 obed.

 

Poistenie:

Všetci účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť a sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch, cestou a pobytom v mieste ich konania.

 

Prezentácia a vyzdvihnutie štartových čísel

Na Námestí SNP v Stropkove 12. mája 2019 (nedeľa) od 8.00 hod. do 10.30 hod.

Nakoľko budú pretekári označení len jedným štartovým číslom, sú povinní umiestniť si ho na hrudi, aby bolo viditeľné a dobre čitateľné pre rozhodcov.

 

Vekové kategórie:

Muži:             A – 18–39 rokov

                      B – 40–49 rokov

                      C – 50–59 rokov

                      D – 60 rokov a starší (pri účasti min. 5 pretekárov)

Ženy:            E – 18–39 rokov

                      F – 40–49 rokov

                      G – 50 rokov a staršie

 

Odmeny:

Absolútne poradie OPEN:      Kat. muži len SVK:                 Kat. ženy len SVK:

5 pretekárov                           A – 3 pretekári                       E – 3 pretekárky

                                               B – 3 pretekári                       F – 3 pretekárky

                                               C – 3 pretekári                      G – 3 pretekárky

                                               D – 3 pretekári

 

Výsledky a vyhlásenie víťazov:

Výsledky budú dostupné po skončení podujatia na stránke www.stropkovska20.sk. Pretekári budú vo výsledkovej listine zoradení podľa času od štartového výstrelu po prekročenie cieľa. Meraný bude reálny čas behu.

Vyhlásenie víťazov a odovzdanie cien prebehne v priestore cieľa od 13.30 hod., prípadne po dobehnutí min. 3 pretekárov jednotlivých kategórií.

 

Časový limit:            3 hodiny od štartu

 

Všeobecné ustanovenia:

Preteky sú tento rok zaradené do bežeckého seriálu Východoslovenskej veľkej ceny vytrvalcov 2018, Patriot Vranovskej bežeckej ligy 2018 a Oblastnej bežeckej ligy Michalovce – Sobrance.

Prípadné zmeny oproti propozíciám budú účastníkom pretekov oznámené pri prezentácii.

 

V súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov každý účastník súhlasí s tým, aby organizátor podujatia Klub bežcov Stropkov spracoval jeho osobné údaje uvedené v prihláške pre účely vedenia evidencie bežcov na tomto podujatí.

Súčasne udeľuje organizátorom podujatia neodvolateľný a bezplatný súhlas na použitie fotodokumentácie a videodokumentácie zhotovenej počas podujatia pre akékoľvek účely ďalšej prezentácie podujatia.

Pripomienky ohľadom pretekov možno podať hlavnému rozhodcovi do 30 min. po vyhlásení výsledkov.

Pretekári musia dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pretekov sa zúčastňujú na vlastnú zodpovednosť!!!