Propozície behu 10 km

Propozície VII. ročníka cestného behu

„STROPKOVSKÁ DESIATKA“

Usporiadateľ:          Klub bežcov Stropkov a mesto Stropkov

Miesto:                     Stropkov (Slovensko)

Termín:                    12. máj 2019 (nedeľa)

Štart:                        11.00 hod. na Námestí SNP v Stropkove

Cieľ:                         Námestie SNP v Stropkove

Trať:                   Trať je od roku 2017 oficiálne premeraná a certifikovaná. Od štartu až do cieľa je prevažne rovinatá. Bežci absolvujú trasu s tvrdým asfaltovým povrchom, ktorá vedie z Námestia SNP, cez ulice Cintorínska, A. Hlinku, Chotčanská, smerom do obce Chotča. Pri obecnom úrade v Chotči je obrátka o 180° a bežci pokračujú po rovnakej trase naspäť do cieľa na Námestí SNP. Beží sa bez obmedzenia cestnej premávky.

 

Registrácia:

Online:           od 11.03.2019 – do 09.05.2019 na www.stropkovska20.sk/registracia/

Osobne:         12.05.2019 do 10.30 hod. na Námestí SNP v Stropkove
 

Prihláška nadobúda platnosť až po zaplatení štartovného poplatku. Účastníkom, ktorí sa budú registrovať priamo pri prezentácii v deň podujatia 12.05.2019, negarantujeme kompletnosť štartového balíčka!


Štartovné:

Pri platbe:      do 11.04.2019       ,– €

                      do 09.05.2019       , €

                     – po 09.05.2019    ,– € (pri prezentácii).

Zaplatené štartovné sa nevracia! V prípade oznámenia o neúčasti najneskôr do piatku 10.05.2019, má pretekár možnosť uplatniť si zaplatené štartovné v nasledujúcom ročníku podujatia.

 

Možnosť platby:

1. bankovým prevodom          do 09.05.2019

2. hotovosť                             po 09.05.2019 (pri prezentácii v deň pretekov).

 

Bankový účet:

Číslo účtu v IBAN: SK06 0200 0000 0022 3182 3951

Banka: VÚB a. s., Stropkov

Správa pre prijímateľa: MENO PRIEZVISKO, KOD DISCIPLÍNY (Napr.: EMIL ZATOPEK, M10).

 

Čo je zahrnuté v štartovnom poplatku?

V štartovnom poplatku je zahrnuté:

  • uvítací balíček (štartové číslo, darček – obdržíte na prezentácii po zaplatení štartovného poplatku)
  • občerstvenie na trati (5 km) a v cieli (10 km) po dobehnutí
  • šatne, sprchy a možnosť regenerácie v krytej plavárni pri ZŠ Konštantínova
  • od 13:00 obed.


Poistenie:

Všetci účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť a sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch, cestou a pobytom v mieste ich konania.


Prezentácia a vyzdvihnutie štartových čísel:

Na Námestí SNP v Stropkove 12.05.2019 (nedeľa) od 8.00 hod. do 10.30 hod.

Nakoľko budú pretekári označení len jedným štartovým číslom, sú povinní umiestniť si ho na hrudi, aby bolo viditeľné a dobre čitateľné pre rozhodcov.


Kategórie:

Muži:           M10 – bez rozdielu veku       +       Muži – Stropkov

Ženy:           Ž10 – bez rozdielu veku       +       Ženy – Stropkov

 

Odmeny:

Všetci ocenení získajú vecné ceny.

Kat. muži:      M10 – 3 pretekári       +          Muži – Stropkov:       3 pretekári

Kat. ženy:      Ž10 – 3 pretekárky     +          Ženy – Stropkov:       3 pretekárky


Výsledky a vyhlásenie víťazov:

Výsledky budú dostupné po skončení podujatia na stránke www.stropkovska20.sk. Pretekári budú vo výsledkovej listine zoradení podľa času od štartového výstrelu po prekročenie cieľa. Meraný bude reálny čas behu.

Vyhlásenie víťazov a odovzdanie cien prebehne v priestore cieľa od 11.50 hod., prípadne po dobehnutí min. 3 pretekárov jednotlivých kategórií.

 

Časový limit:            1,5 hodiny od štartu

 

Všeobecné ustanovenia:

Prípadné zmeny oproti propozíciám budú účastníkom pretekov oznámené pri prezentácii.

V súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov každý účastník súhlasí s tým, aby organizátor podujatia Klub bežcov Stropkov spracoval jeho osobné údaje uvedené v prihláške pre účely vedenia evidencie bežcov na tomto podujatí.

Súčasne udeľuje organizátorom podujatia neodvolateľný a bezplatný súhlas na použitie fotodokumentácie a videodokumentácie zhotovenej počas podujatia pre akékoľvek účely ďalšej prezentácie podujatia.

Pripomienky ohľadom pretekov možno podať hlavnému rozhodcovi do 30 min. po vyhlásení výsledkov.


Pretekári musia dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pretekov sa zúčastňujú na vlastnú zodpovednosť!!!