Rusínska 66

Itinerár trasy R66 /dĺžka 66km, prevýšenie 2326 m/

Námestie SNP Stropkov – ul. Konštantínová – ul. Školská – ul. Petejovská – ul. Bokšanská – ul. Čerlinská – Zimný potok – Pánová lúka – Banské – Kochman – Studené – Rakovčík – Poľovnícka chata – Rajsová hora – Sedlo Grob – Ostrý vrch – Hora – Vináreň – Zastávka – kruhový objazd – ul. Bardejovská – Pamätník II. sv. vojny – Hrabníky – hl. cesta – zastávka bus Nižná Jedľová – Hricková – krčma Kapišová – Sudová dolina – Holobutov – rázcestie Krajné Čierno – Krajné Čierno – Za čierťažou – Kožuchovce – Jozefínka – Fabrika – Nová miera – rázcestie Buková Hôrka – Buková Hôrka – rázcestie Bukovce – Chotčanka most – skládka dreva – Radový – Kozubová – Veľkrop – cintorín I. sv. vojny – Plošť – Soľník – Kúty – Dlhá – Dovžany – Potôčky – Kruh – Klin – Vojtovce – Hôrka – Pod Skalkou – Kozinec – Bankovská hora – ul. Majerská – ZŠ Konštantínova ul. Stropkov

 

Občerstvovacie stanice:

OS 1 – Smetisko /15,4 km/

OS 2 – Kapišová /28,0 km/

OS 3 – Bukovce /47,3 km/

OS 4 – Vojtovce /62,4 km/