Itinerár Rusínskej 66

Itinerár trasy R66 /dĺžka 73,6 km, prevýšenie 2596 m/

Námestie SNP Stropkov – ul. Cintorínska – Nad majetkami – Kozinec – Hôrka – Vojtovce Masková roľa – Za potôčkami – Dlhá – Soľník – Plošť – cintorín I. sv. vojny – Veľkrop – Kozubová – Radový – Chotčanka most – rázc. Bukovce Buková Hôrka – rázc. Buková Hôrka Nová miera – Gribov – Nižné lazy – Ščob – Od chotára – Šemetkovce – Ladomírka – Kytkaňa – Timofejka – Sudová dolina – Kapišová – Hricková Nižná Jedľová Hrabníky – pamätník II. sv. vojny – Svidník – ul. Sov. hrdinov – Hora Ostrý vrch Sedlo Grob – Rajsová hora – Rakovčík – Kochman – Banské – Baňa – Bokša ul. Bokšanská ul. Petejovská – ul. Ondavská  ul. Školská ul. Hrnčiarska ul. Komenského – ul. Konštantínova ZŠ Konštantínova ul. Stropkov

 

Občerstvovacie stanice:

OS 1 – Veľkrop /15,2 km/

OS 2 – Šemetkovce /32,4 km/

OS 3 – Kapišová /45,9 km/

OS 4 – Svidník /53,0 km/

OS 5 – Rakovčík /62,8 km/