Stropkovský večerník

Termín:            každý rok vo vopred určený septembrový piatok

Čas:                 19:30 – 20:00

Štart a cieľ:     Námestie SNP v Stropkove

Trasa:              bežia sa 2 okruhy po uliciach Konštantínova, Andreja Hlinku, Ľudovíta Štúra, Nový riadok, Mládeže, Zámocká cez Námestie SNP