Registrácia prebehla úspešne

Na Váš email bola odoslaná správa, v ktorej sa nachádza odkaz na potvrdenie registrácie.
Prosím, kliknutím na tento odkaz, potvrďte svoju účasť na podujatí.

Tešíme sa na vašu účasť.