Značenie trate

Väčšina trate R100 a R66 vedie po chodníkoch s turistickým značením.

Vlastné značenie pre R100 budú použité žlto čierne fáborky.

Vlastné značenie pre R66 budú použité bielo červené fáborky.Nočné značenie bude pomocou reflexných terčov a reflexných šípok.

Na trati bude použité aj doplnkové značenie vo forme tabuliek pre informáciu o smere, kontrole, občerstvovacej stanici a i.