24 le Run

Termín:            každý rok v júni (od piatok 17:00 – do soboty 17:00) 

Čas:                 24 hodinvý štafetový beh 

Štart a cieľ:     oddychová zóna pri futbalovom ihrisku v Bokši

Trasa:              230 m okruh na futbalovom ihrisku