Kontakt

Obchodné meno:      Klub bežcov Stropkov

IČO:                            42037603

Právna forma:           Občianske združenie

Sídlo:                         Kukučínova 898/6,  091 01 Stropkov

Okres:                        Stropkov

Banka:                       VÚB a.s.

IBAN:                         SK06 0200 0000 0022 3182 3951

BIC:                            SUBASKBX

Dátum vzniku:           20.09.2006

Predseda:                  Štefan Kmiť

Telefón:                      +421 908 991 878

Email:                         organizator@stropkovska20.sk

Facebook:                  www.facebook.com/…kadvadsiatka