Kontakt

Obchodné meno:      Klub Bežcov Stropkov

IČO:                            42037603

Právna forma:           Občianske združenie

Sídlo:                         Kukučínova 898/6,  091 01 Stropkov

Okres:                       Stropkov


Banka:                       Fio banka a.s.

IBAN:                         SK20 8330 0000 0025 0233 4632

BIC/SWIFT:                FIOZSKBAXXX


Dátum vzniku:           20.09.2006

Predseda:                  Jozef Kimák

Telefón:                      +421 902 146 576

Email:                         organizator@stropkovska20.sk

Facebook: www.facebook.com/…zcovStropkov