Začiatok podujatia

14. jún. 2024 17:00 Hod.

Propozície behu

24 le Run – Memoriál Františka Kobularčíka

Termín: každý rok v júni (od piatka 17:00 – do soboty 17:00)
Čas: 24 hodinový štafetový beh
Štart a cieľ: oddychová zóna pri futbalovom ihrisku v Bokši
Trasa: 330m okruh na futbalovom ihrisku