Začiatok podujatia

05. máj. 2024 11:00 Hod.
Námestie SNP v Stropkove

Registrácia na mieste

V deň podujatia na Námestí SNP v Stropkove od 8:00 do 10:30 hod.

Stropkovská 10

Propozície 11. ročníka cestného behu

Základné informácie

Usporiadateľ Klub bežcov Stropkov a mesto Stropkov
Miesto Stropkov (Slovensko)
Termín 05. máj 2024 (nedeľa)
Štart 11:00 hod. Námestie SNP v Stropkove
Cieľ Námestie SNP v Stropkove
Trať Trať je od roku 2017 oficiálne premeraná a certifikovaná. Od štartu až do cieľa je prevažne rovinatá. Bežci absolvujú 10 000 m trasu s tvrdým asfaltovým povrchom, ktorá vedie z Námestia SNP, cez ulice Cintorínska, A. Hlinku, Chotčanská, smerom do obce Chotča. Pri obecnom úrade v Chotči je obrátka o 180° a bežci pokračujú po rovnakej trase naspäť do cieľa na Námestí SNP. Beží sa bez obmedzenia cestnej premávky.

 

 

Registrácia

Online od 01.03.2024 do 02.05.2024ONLINE REGISTRÁCIA
Na mieste 05.05.2024 od 8.00 hod. do 10.30 hod. v deň podujatia na Námestí SNP v Stropkove

1.) Prihláška nadobúda platnosť až po zaplatení štartovného poplatku. Účastníkom, ktorí sa budú registrovať priamo pri prezentácii v deň podujatia 05.05.2024, negarantujeme kompletnosť uvítacieho balíčka!

2.) Podujatia Stropkovská 10 sa môže zúčastniť iba osoba s minimálnym vekom 18 rokov (t.j. osoba, ktorá najneskôr deň pred štartom dovŕšila vek 18 rokov).

3.) Osobe vo veku od 15 do 17 rokov bude štart umožnený len vo výnimočnom prípade a to po individuálnom posúdení. Taká osoba sa na prezentáciu dostaví spolu s rodičom / zákonným zástupcom, ktorý v prítomnosti organizátora podpíše súhlas so štartom neplnoletého účastníka na Stropkovskej 10 a organizátor svojim podpisom na tom istom mieste odsúhlasí štart neplnoletej osoby.

Úplnosť štartovného balíčka, vrátane účastníckej medaily, garantujeme prvým 150 prihláseným bežcom s riadne uhradeným štartovným (súhrne Stropkovská 20 a Stropkovská 10). Počet účastníkov je priebežne aktualizovaný v sekcii Štartová listina. 

Štartovné

Do 02.05.2024 15 €
Na mieste 20 €

Výška štartovného závisí od dátumu pripísania platby na účet Klubu bežcov (počítajte s dĺžkou prevodu peňazí z iných bánk). Zaplatené štartovné sa nevracia! V prípade oznámenia o neúčasti najneskôr do štvrtka 02.05.2024, má pretekár možnosť uplatniť si zaplatené štartovné v nasledujúcom ročníku podujatia.

Ženy narodené v roku 1964 a staršie (60+) a muži narodení v roku 1954 a starší (70+) štartovné neplatia !

Možnosti platby

Bankový prevod
IBAN: SK20 8330 0000 0025 0233 4632
Banka: FIO banka, a. s.
BIC: FIOZSKBAXXX
Správa pre prijímateľa: MENO PRIEZVISKO, KOD DISCIPLÍNY (Napr.: EMIL ZATOPEK, M10)
Hotovosť po 02.05.2024 na mieste pri prezentácii v deň pretekov

Poistenie

Organizátor neposkytuje účastníkom poistenie. Zabezpečenie poistenia akéhokoľvek druhu (zdravotné, úrazové, zodpovednosti za škodu, cestovné a pod.) je na zodpovednosti účastníka podujatia. Prípadné náklady za ošetrenie, hospitalizáciu, spôsobenú škodu a pod. budú prenesené na účastníka. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Je na zodpovednosti účastníka, aby absolvoval pred štartom príslušnú zdravotnú prehliadku a získal informácie o svojom zdravotnom stave v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa Stropkovskej dvadsiatky. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.

Čo je zahrnuté v štartovnom poplatku?

  • uvítací balíček (štartové číslo, darček – obdržíte na prezentácii po zaplatení štartovného poplatku)
  • občerstvenie na trati (5 km, 8 km) a v cieli (10 km) po dobehnutí
  • šatne, sprchy a možnosť regenerácie v krytej plavárni pri ZŠ Konštantínova ul.
  • od 12:30 obed.

Prezentácia a vyzdvihnutie štartových čísel

Na Námestí SNP v Stropkove 05.05.2024 (nedeľa) od 8.00 hod. do 10.30 hod. Nakoľko budú pretekári označení len jedným štartovým číslom, sú povinní umiestniť si ho na hrudi, aby bolo viditeľné a dobre čitateľné pre rozhodcov.

Kategórie

Kategórie:

Muži:           M10 – bez rozdielu veku

Ženy:           Ž10 – bez rozdielu veku

Odmeny

Odmeny:

Všetci ocenení získajú vecné ceny.

Kat. muži:      M10 – 3  pretekári                          M Stropkov – 3 pretekári

 

Kat. ženy:      Ž10 – 3 pretekárky                          Ž Stropkov – 3 pretekárky

 

Výsledky a vyhlásenie víťazov

Výsledky budú dostupné po skončení podujatia na stránke www.stropkovska20.sk. Pretekári budú vo výsledkovej listine zoradení podľa času od štartového výstrelu po moment prebehnutia cieľom. Meraný bude reálny čas behu. Vyhlásenie víťazov a odovzdanie cien prebehne v priestore cieľa od 11.50 hod., prípadne po dobehnutí min. 3 pretekárov jednotlivých kategórií.

Časový limit

1,5 hodiny od štartu

Všeobecné ustanovenia

Prípadné zmeny oproti propozíciám budú účastníkom pretekov oznámené pri prezentácii. V súlade s GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu Rady EÚ 2016/679 (ďalej len Nariadenie) a zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov (ďalej len Zákon) s platnosťou od 25.5.2018 každý účastník súhlasí s tým, aby organizátor podujatia Klub bežcov Stropkov spracúval jeho osobné údaje uvedené v registračnej prihláške pre účely vedenia evidencie bežcov na tomto podujatí. Súčasne udeľuje organizátorom podujatia neodvolateľný a bezplatný súhlas na použitie fotodokumentácie a videodokumentácie zhotovenej počas podujatia pre akékoľvek účely ďalšej prezentácie podujatia. Pripomienky a protesty ohľadom pretekov možno podať hlavnému rozhodcovi do 30 min. po vyhlásení výsledkov. Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pretekov sa zúčastňujú na vlastnú zodpovednosť!!!

O podujatí

Cestné bežecké preteky majú v Stropkove bohatú históriu. Úvodný ročník Stropkovskej dvadsiatky sa uskutočnil v roku 1977. Podujatie zažívalo svoj rozkvet v 80-tych rokoch minulého storočia, kedy sa počet štartujúcich bežcov blížil k dvestovke. V Tokajíku sa na štart postavili aj známe osobnosti ako napríklad bratislavskí herci Vlado Černý či Milan Kňažko. Niekoľko reportáží zo Stropkova pripravil aj legendárny Gabo Zelenay. V tom čase nechýbala ani silná generácia domácich bežcov – Terézia Potomová, Milan Bača, Milan Fek, Ján Bujdoš, Ján Medvec, Miroslav Maskalík, Miroslav Haník, Eduard Paňko a ďalší. Trať vtedy každoročne lemovali tisícky fanúšikov v obciach i meste Stropkov a Dvadsiatka (v rokoch 1983 až 1992 Dvadsaťpäťka) patrila k najprestížnejším podujatiam v regióne. V deväťdesiatych rokoch však záujem o bežecký šport postupne klesal a tri ročníky (1993, 1994, 1995) stropkovských pretekov sa nezorganizovali. Podujatie ožilo hlavne v posledných dvoch rokoch. Na poslednom ročníku sa zúčastnilo 85 bežcov a v tomto roku organizátori očakávajú prekročenie stovky štartujúcich.