Na trati Rusínskej 100 sa nachádza celkovo 11 kontrolných bodov. 8 z nich sa nachádza v priestoroch občerstvovacích staníc.

KB R100

KB 1 – Baňa: nachádza sa na modrej trase v priestore chaty KST Slávia Stropkov

KB 2 – Sedlo Grob /Smetisko/: nachádza sa na OS Sedlo Grob, budova poľovníckeho združenia Ostrý Vrch

KB 3 – Makovické sedlo: nachádza sa červenej TZT /cesta SNP/ v Makovickom sedle, v priestore odklonu R66 od R100

KB 4 – Dubová: nachádza sa na OS Dubová v priestore obecného úradu obce Dubová

KB 5 – Mirošov: nachádza sa na OS Mirošov v priestoroch altánku pri obecnom úrade obce Vyšný Mirošov

KB 6 – Kečkovce: nachádza sa na OS Kečkovce na odstavnej ploche otáčania autobusov v katastri obce Kečkovce

KB 7 – Baranie: nachádza sa na rázcestí červenej TZT a vlastnom značení v priestore odklonu trasy R100 z hranice s Poľskom v smere na Čierťaž

KB 8 – Čierťaž: nachádza sa na OS Čierťaž, na žltej TZT nad obcou Vyšná Písaná

KB 9 – Kružlová: nachádza sa na OS Kružlová v priestoroch obecného úradu obce Kružlová

KB 10 – Šemetkovce: nachádza sa na OS Šemetkovce v altánku pri obecnom úrade Šemetkovce

KB 11 – Bukovce: nachádza sa na OS Bukovce, v priestoroch areálu základnej školy Bukovce

 

Trať Rusínskej 66 je doplnená o 1 kontrolný bod v mieste občerstvovacej stanice.

KB R66

KB 3.1 – Jedľová: nachádza sa na OS Jedľová, v priestoroch obecného úradu Nižná Jedľová.