Rusínsky ultra beh

Rusínska 100 (R100) – Rusínska 66 (R66)

Základné informácie

Usporiadateľ Klub bežcov Stropkov a mesto Stropkov
Miesto Stropkov (Slovensko)
Termín 24. – 25. august 2024
Prezentácia účastníkov: ZŠ Konštantínova ul., Stropkov,

v piatok od 16:00 do 23:00 hod. (telocvičňa)
v sobotu do 6:00 hod. (telocvičňa)

Miesto a čas štartu: Námestie SNP, Stropkov o 7:00 hod. (spoločne pre R100 a R66)
Cieľ: Telocvičňa ZŠ Konštantínova ul., Stropkov
Časový limit: Pre R100 a R66 do 25.08.2024 11:00 hod. (28 hodín)
Nocľah: Telocvičňa ZŠ Konštantínova ul. – vlastný spacák + karimatka
Povinná výbava:
  • Doklad totožnosti
  • 1 ks izotermická fólia
  • Čelová lampa s náhradnými batériami, alebo náhradný zdroj svetla
  • Nabitý a zapnutý mobilný telefón so SIM kartou, ktorej tel. číslo bolo uvedené v prihlasovacom formulári
  • Reflexné pásky, alebo blikačka
  • Fľaše resp. vodný vak s objemom minimálne 1 l
  • Pohár alebo hrnček s objemom minimálne 1,5 dl (odporúčame skladací/plastový, akceptujeme aj fľašu so širokým hrdlom)
  • Vrecko na odpad (napr. obaly z gélov, jedla, liekov a pod.)
Odporúčaná výbava:
Všetko, čo ste zvyknutí používať na takýchto podujatiach + dobrá nálada☻