Trasy, online mapy a GPX

R 100

Trasa R100 vedie v prevažnej väčšine po značených turistických trasách.

So začiatkom v meste Stropkov, pokračuje cez obec Baňa, ďalej pokračuje do obce Šarišský Štiavnik cez areál bývalých kúpeľov, následne trasa sa napojí na časť cesty SNP a pretne Horu Makovica, ďalej do obce Dubová, pokračuje do obce Mikulášová, následne cez obec Vyšný Mirošov a pokračuje  cez kataster obce Roztoky v mieste hvezdárne, následne roztockým okruhom cez zaniknutú obec Kuchtovce do severnej časti obce Kečkovce, odtiaľ smerom k hranici s Poľskom a odklon od hranice smerom do obce Svidnička. Pokračuje do obce Kružlová, potom okolo vyhliadkovej veže v Údolí smrti, následne do obce Ladomírová, pokračuje cez obec Šemetkovce s dreveným kostolíkom, odtiaľ smerom do Bukoviec, cez misijné miesto Bukovú Hôrku a záverečná časť do zázemia ZŠ Konštantínova Stropkov.

 

 

Mapy hiking R100 (pracovná verzia):    verzia 41

 

 

 

GPX   R 100 (pracovná verzia) :  verzia 41