Rusínsky ultra beh

Rusínska 100 (R100) – Rusínska 66 (R66)

„Ľude sja ne miňať, lem vy jich lipše spoznavate . . . !“

Ultratrailový beh a diaľkový pochod o dĺžke 110 a 70 km so štartom aj cieľom v meste Stropkov.

Trasy vedú Ondavskou vrchovinou v Zemplínskej župe a pokračujú do susednej Šarišskej župy cez mesto Svidník ležiace v severnej časti Nízkych Beskýd.
Trasy prechádzajú regiónom rusínskych obcí, po hranici s Poľskom a R100 sčasti prechádza chránenou krajinnou oblasťou Východné Karpaty. Región je zaujímavý ako prírodne tak aj urbanisticky, nezabúdajúc na miesta z histórie bojov I. a II. sv. vojny.
Zo zaujímavostí regiónu možno spomenúť historické sakrálne stavby „drevené kostolíky“, pamätníky a hrobové miesta padlých z I. a II. svetovej vojny, prírodné a interiérové expozície vojnovej techniky, vyhliadkové veže, pútnické miesta, množstvo národných kultúrnych pamiatok, historické objekty, objavené artefakty z histórie a iné.
Logistickým centrom, zázemím, štartom ako aj cieľom je areál ZŠ na Konštantínovej ulici v Stropkove /v susedstve Námestia SNP/. Miesto je dobrým východiskom, ako z hľadiska dopravy, tak aj doplnkových služieb pre zúčastnených. Nocľah je možné uskutočniť v priestoroch telocvične a v priľahlých ubytovacích zariadeniach mesta vo forme penziónov a hotela, prípadne zariadení susedných okresov.

Štart pretekov je o 7:00 hod. na Námestí SNP.
Časový limit na celé preteky je 29 hod.

Doprava do centra pretekov je len formou autobusovej dopravy, resp. individuálnou osobnou dopravou. Železničné spojenie v regióne nie je.

Trasa R100vedie v prevažnej väčšine po značených turistických trasách. So začiatkom v meste Stropkov, pokračuje do mestskej časti Stropkov-Bokša, ďalej cez obec okresu Svidník: Rakovčík, pokračuje cez mesto Svidník a cez jeho obce: Nižná Jedľová, Belejovce, hranicou s Poľskom, cez obec Medvedie, v smere k pamätníku a vyhliadkovej veži na Dukle trasuje po ceste SNP, pokračuje po hranici s Poľskom a na kóte Beskyd odbočuje smerom do obce Príkra, Miroľa, pokračuje cez obce okresu Stropkov: Veľkrop, Soľník, Potôčky, Vojtovce a končí na Námestí SNP v Stropkove.

Trasa R66 sa odkláňa v obci Nižná Jedľová vpravo, smerom na obec Kapišová, pokračuje prechodom cez medzinárodnú cestu do obce Ladomírová, ďalej do obce Šemetkovce a napája sa na trasu R100 v obci Gribov a spoločne končia v cielina Námestí SNP v Stropkove.

Trasy v malej miere kopírujú a pretínajú hlavné komunikácie a minimálne trasujú po cestách II. a III. triedy a po miestnych komunikáciách. Kolízia s automobilovou dopravou cesty I. tr. je po štarte prechodom cesty v meste Stropkov, v úseku prechodu medzinárodnej cesty E371 v obci Rakovčík, cez cestu I. triedy v meste Svidník a R100 pretne E371 ešte raz cez hraničný prechod Vyšný Komárnik-Barwinek oproti parkovisku TIR. R66 pretína E371 v obci Ladomírová.

Servis vo forme kontrol je vykonávaný na miestach s možnosťou odklonu od trasy a v čo najmenšom počte. Ako kontrolné stanovište sa využívajú aj občerstvovacie stanice. Tajné kontroly na trase nie sú.

Občerstvovacie stanice sú situované pri trase, prevažne na miestach dostupnosti jednoduchšej dopravy komodít a v počte a v ponuke zodpovedajúcej charakteru pretekov.

Celá filozofia pretekov je ponímaná ekologicky a využívajú sa všetky dostupné formy eliminácie záťaže na životné prostredie.